Zdravotní nebezpečí

Jak vyplývá z výsledků mnoha lékařských studií, použití chemických látek amylnitritů snižuje funkčnost imunitního systému u člověka i několik dní po užití poppers ů nepovoleným způsobem. V případné kombinace se stimulujícími látkami (pervitin, kokain, E, ale třeba i Viagra!), mohou být smrtelně nebezpečné, protože všechny snižují krevní tlak! Jsou rizikové pro osoby s oslabenou imunitou, těhotné a osoby, které prodělaly v minulosti ictus, čili CMP, neboli cévní mozkovou příhodu – mozkovou mrtvici.

Další možná nebezpečí

Již samotné vdechnutí koncentrovaných par amylnitritů současně s již uvedenými účinky na člověka, rovněž ovlivňuje úsudek, snižuje obezřetnost a tedy například nebezpečí při vdechnutí během sexuálních aktivit, totiž to, že může dojít k nechráněnému pohlavnímu styku a tím samozřejmě k riziku přenosu pohlavních chorob.